Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2011

martynique
8051 6d0f 360
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viapatidaga patidaga
martynique
"I think we ought to read only the kind of books that wound and stab us. If the book we are reading doesn't wake us up with a blow on the head, what are we reading it for? ...we need the books that affect us like a disaster, that grieve us deeply, like the death of someone we loved more than ourselves, like being banished into forests far from everyone, like a suicide. A book must be the axe for the frozen sea inside us"
 – Franz Kafka

January 01 2011

martynique
Reposted fromAluslaw Aluslaw viademolza demolza
martynique
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viademolza demolza

December 28 2010

martynique
5576 4e98 360
Reposted fromholiday holiday viaunwelcome unwelcome
martynique
5863 922e 360
Reposted fromjaworowicz jaworowicz viaunwelcome unwelcome

October 24 2010

martynique
8517 0da3 360
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viademolza demolza

October 18 2010

martynique
"To pisanie do Ciebie przypomina dłubanie patykiem w nieskończoności"
Przybora do Osieckiej
martynique
martynique
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Nocne zmiany, Katarzyna Pisarzewska
Reposted fromintruder intruder viademolza demolza

September 14 2010

martynique
Bo dla mnie liczyło się, jak zacząć, a nie jak skończyć. Może dlatego, że wielu rzeczy nie kończyłam. Przerywałam znajomości, urywałam rozmowy. Nie mówiłam nawet "żegnaj". Po prostu znikałam, co wcale nie znaczy, że było mnie coraz mniej.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viademolza demolza
martynique
Uśmiechaj się do samej siebie, idąc przez ulicę.
Niech przechodni zastanawiają się, czy właśnie urwałaś się z zakładu zamkniętego,
czy jesteś zwyczajnie szczęśliwa.
Reposted fromwish wish viademolza demolza

August 30 2010

martynique
I don’t know why people are so keen to put the details of their private life in public. They forget that invisibility is a superpower.
— Banksy
Reposted fromcharlottinka charlottinka viademolza demolza
martynique
Całe moje życie polega na tym, że uciekam tylko po to, żeby sprawdzić komu zależy na mnie na tyle, żeby mnie gonić i zatrzymać.
Reposted fromtwojkot twojkot viademolza demolza
martynique
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty. Zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viademolza demolza
martynique
a powiedz mi, ty bardziej lubisz chmury jak takie okrągłe kłębuszki czy takie bardziej rozpierdolone?

— facebook
Reposted fromzulka zulka viademolza demolza
martynique
5075 bea6 360
Reposted fromsavor savor viademolza demolza
martynique
9006 8ca3 360
Reposted fromEpicurus Epicurus viademolza demolza
martynique
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura
martynique
Nie jesteś tylko imieniem na liście kontaktów. W moim sercu masz osobny pokój i własne łóżko.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viademolza demolza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl